Tribologi är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt och omfattar friktion, nötning och smörjning.

Ordet kommer från grekiskans tribo, som betyder gnida. Ordet myntades 1966 i en rapport författad av Peter Jost där han konstaterade att tribologiska problem till exempel slitage, hög friktion och haverier kostade samhället enorma summor varje år.

Fortfarande idag så sker det saker inom smörjningen som INTE borde ske.

För lite kunskap kan förorsaka felaktig smörjning vilket förorsakar haverier vilket inte skulle ske om Rätt Produkt användes på Rätt Plats och på Rätt Sätt.

Därför kommer nu Ytskyddsgruppen även att bygga upp ett nätverk av leverantörer och tribologer som besitter unik spetskompetens.

Dessa personer och företag skall förmedla nödvändig kunskap och information för att kunna öka livslängden på mängder av utrustningar.

Nu börjar vi arbetet med att finna de personer som har den rätta kunskapen inom tribologin.

När dessa personer har identifierats så kommer information att kontinuerligt att läggas ut på www.ysg.se

Ytskydd + Smörjning = Tribologi

  • Interna ytor i maskiner och lager utsätts för påfrestningar i form av smuts och beläggning, detta genom nötning av ytor av partiklar, rostangrepp och beläggning av oxidationsprodukter som formar lackerande produkter, så kallad ”varnish”.
  • Kostnaderna för detta är enorma, och ytskyddet som bör finnas i våra system är inte alltid optimalt.
  • Hur kommer vi tillrätta med detta och hur upptäcker man det ?

Betydelsen av att välja rätt smörjmedel

  • Lyft smörjunderhållet till en högre nivå genom att förstå vikten av vilket smörjmedel som man bör välja för dina applikationer.
  • Genom att välja rätt smörjmedel och smörja med rätt intervall kan du minska risken för haveri och därigenom undvika produktionsfall och intäktsbortfall.
  • Arbete vilket dubblat livslängden på lagren i ett antal fabriker runt om i Sverige