RENOVERING, YTSKYDD & FÖRSTÄRKNING AV METALL MED YTSKYDDSGRUPPEN

YtskyddsGruppen.se är ett unikt nätverk av kunniga personer & företag med stora resurser

Metallen skadas av en mängd orsaker vilket bl.a kan vara erosion, korrosion, slitage, kemikalier, klorider, kavitation m.m.

Att öka livslängden på befintliga utrustningar och konstruktioner i metall är ett stort miljöarbete då 1 ton ny metall ger 1,6 ton CO2.

Renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i metall börjar genom inspektion och tillståndsbedömning vilket gör att man kan arbeta fram en lämplig åtgärdsplan förutsatt att man inspekterat metallen i TID. Vid renovering och ytskydd börjar sedan detta arbete med att utföra det oerhört viktiga förarbetet vilket är förutsättningen för att renoveringen skall kunna utföras på rätt sätt

Vi har många hundra års gemensam erfarenhet av att renovera och skydda metall och vi har startat Ytskyddsgruppen för att kunna hjälpa industrier, kommuner, energiverk, konsulter, projektledare och entreprenörer att finna bästa möjliga renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner. Välkomna att ta del av våra kunskaper och erfarenheter på denna hemsida. Här finner ni även alla kontaktuppgifter för att kunna komma i kontakt med oss.

En samlingsplats för företag som är experter på renovering av metall.