Ytskyddsdagarna arrangeras varje år och är Nordens största arrangemang gällande renovering och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.

De senaste åren har det varit över 400 deltagare, 55 kunniga föredragshållare samt över 50 kvalitativa utställare.

Ytskyddsdagarna kommer att alternera mellan Göteborg och Stockholm. Datum och agendor finns att läsa på ytskydd.com