RENOVERING, YTSKYDD, FÖRSTÄRKNING AV BETONG MED YTSKYDDSGRUPPEN

YtskyddsGruppen.se är ett unikt nätverk av kunniga personer & företag med stora resurser

Betongen skadas av en mängd orsaker vilket bl.a kan vara fukt, vatten, klorider, koldioxid, karbonatisering, kemikalier, oljor, slitage, armeringskorrosion, frostsprängning, sprickor m.m.

Att öka livslängden på befintliga konstruktioner i betong är ett stort miljöarbete då 1 ton ny cement ger 900 kg CO2.

Renovering och ytskydd av betongkonstruktioner börjar genom inspektion och tillståndsbedömning vilket gör att man kan arbeta fram en lämplig åtgärdsplan förutsatt att man inspekterat betongen i TID. Vid renovering och ytskydd börjar sedan detta arbete med att utföra det oerhört viktiga förarbetet vilket är förutsättningen för att renoveringen skall kunna utföras på rätt sätt

Välkomna till YtskyddsGruppen.se som kommer att ge Er möjlighet att finna de spetskompetenser och resurser Ni söker efter.

Materialet, informationen & kunskapen Ni finner här kommer att ge Er möjlighet att spara tid, pengar och miljöpåverkan genom att öka livslängden på Era konstruktioner & byggnader av betong.

Ökad hållbarhet ger bättre kapitalvård.

En samlingsplats för företag som är experter på renovering av betong.