APPLICERINGSANALYS

För att kunna veta om det är möjligt att renovera och ytskydda metallen eller betongen, och i så fall med vilken teknologi som är mest lämplig att använda, så är det ytterst viktigt att analysera vad det är som förstör metallen och betongen.

Det finns en mängd parametrar som påverkar betongen och metallen men bl.a:

Mediats:

 • kemikalieinnehåll i %
 • pH
 • temp våt/torr
 • hastighet
 • vinkel
 • partiklar storlek/utseende

När det gäller metallskador kan dessa uppstå p.g.a:

 • Kavitation
 • Kemikalieangrepp
 • Kladdning
 • Korrosion
 • Korrosion/erosion
 • Slitage

När det gäller betongskador kan dessa uppstå p.g.a:

 • Karbonatisering
 • Fukt, vatten och klorid inträngning
 • Kemikalier
 • Sprickbildning
 • Fogar
 • Slitage
 • Armeringskorrosion
 • Frostsprängning

Kostnadsanalys

Metall:

Beräkning av de olika renoveringsmetoderna jämfört med kostnaden för reservdelar eller nyinköp är också viktigt att analysera

Några av de saker som är viktiga att beakta är bl.a:

 • Vilken legering används idag
 • Vilken legering borde användas
 • Kostnad ny utrustning i samma legering
 • Kostnad ny utrustning i bättre legering
 • Livslängd ny utrustning i respektive legering
 • Kostnad reservdelar
 • Livslängd reservdelar
 • Leveranstid Reservdelar
 • Finns ny utrustning att köpa med korta leveranstider
 • Vid nyinköp kan denna monteras utan extra kostnader
 • Vilka renoveringsmetoder är möjliga
 • Vilka renoveringsmetoder är mest ekonomiska
 • Kostnad renovering
 • Livslängden på utrustningen efter renovering
 • Energibesparingar möjliga med hjälp av renovering
 • Energibesparingar möjliga med hjälp av nyinköp

Betong:

Beräkning av de olika renoveringsmetoderna jämfört med kostnaden för nybyggnation är också viktigt att analysera

Några av de saker som är viktiga att beakta är bl.a:

 • Hur skadad är betongen
 • Livslängd betongen innan dessa skador
 • Renoverat tidigare
 • Livslängd dessa renoveringar
 • Möjlig att renovera och ytskydda
 • Vilka renoveringsmetoder är möjliga
 • Vilka renoveringsmetoder är mest ekonomiska
 • Kostnad renovering
 • Livslängden på konstruktionen efter renovering
 • Kostnad nybyggnation
 • Driftstörningar
 • Minskad miljöpåverkan genom renovering istället för nybyggnation