MEDLEMSKAP

Hemsidan och företagen inom Ytskyddsgruppen förmedlar unika spetskompetenser och resurser gällande renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong.

Ytskyddsgruppens medlemmar har tillsammans över tusen års yrkeskunskap när det gäller dessa komplexa arbetsområden.

Vi som är med i Ytskyddsgruppen kompletterar varandra när det gäller spetskompetenserna och vi arbetar över ”kunskapsgränserna” för att möjligöra bästa möjliga lösningar och resultat.

Ytskyddsgruppen.se skall vara den hemsida som beställare, konsulter, institut, organisationer, entreprenörer och tillverkare använder för att finna nödvändiga kunskaper, resurser och kontakter.

Vi marknadsför Ytskyddsgruppen.se genom att:
- alla medlemmar informerar om YSG och visar hemsidan
- broschyrer lämnas ut och skickas till nyckelpersoner
- marknadsföras genom Ytskyddsdagarna
- vara utställare och deltagare på andra lämpliga konferenser och mässor

Utöver dessa mässor/konferenser så genomför Ytskyddsgruppen också egna Informationsmöten runt om i Sverige för att sprida kunskapen om hur det är möjligt att öka livslängden på utrustningar och konstruktioner i betong och metall genom Rätt Produkt på Rätt Plats på Rätt Sätt och i TID.

Kostnaden för att deltaga i Ytskyddsgruppen är 6.500:- / år för antingen betong eller metall och 9.750:- för både betong och metall.

Målet är att höja kunskapsnivån i Sverige gällande renovering, ytskydd och förstärkning av metall & betong och givetvis att alla deltagande företag gör mer affärer.

Goa ytskyddande hälsningar

Tommy Thörn
Grundare & Samordnare